Залиште свій номер і ми вам перетелефонуємо!
Або зателефонуйте нам:
+380 (68) 330 57 57
Залиште свій номер телефону і ми вам зателефонуємо
Ваш телефон
Натискаючи на кнопку Ви погоджуєтесь з нашою політикою обробки персональних даних
Політика конфіденційності персональних даних

1. ВВЕДЕННЯ
1.1. Однією з умов реалізації цілей діяльності Виконавця (Готель «Панорама») є забезпечення необхідного і достатнього рівня безпеки інформації, до якої, в тому числі, відносяться персональні дані.
1.2. Політика щодо обробки персональних даних Виконавця визначає порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних у Виконавця, а також відомості про реалізовані вимоги до захисту персональних даних.
1.3. Політика розроблена відповідно до чинного законодавства України.

2. СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
2.1. Відомостями, що становлять персональні дані, є будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно до певного фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
2.2. Всі оброблювані персональні дані є конфіденційною, строго охороняється інформацією відповідно до законодавства України.

3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Персональні дані обробляються Виконавцем в цілях оформлення трудових та інших договірних відносин, кадрового, бухгалтерського, податкового обліку, а також з метою організації та проведення (у т.ч. із залученням третіх осіб) програм лояльності, маркетингових та / або рекламних акцій, досліджень, опитувань та інших заходів; виконання Виконавцем зобов'язань в рамках договорів надання послуг (асистанські в рамках страхових відносинах, експертні послуги, послуги евакуації, ремонту транспортних засобів, роздрібної купівлі-продажу товарів і т.д.), а також в Інтернет-магазинах Виконавця; надання інших послуг суб'єктам персональних даних; просування послуг і / або товарів Виконавця та / або партнерів Виконавця на ринку шляхом здійснення прямих контактів з клієнтами за допомогою різних засобів зв'язку, в т.ч., не обмежуючись, по телефону, електронній пошті, поштової розсилки, в мережі Інтернет і т. д .; в інших цілях, якщо дії не суперечать чинному законодавству України.
3.2. З метою належного виконання своїх обов'язків Виконавець обробляє наступні персональні дані, необхідні для належного виконання договірних зобов'язань:
персональні дані працівників, які перебувають у трудових відносинах з Виконавцем;
персональні дані інших фізичних осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що складаються в договірних, учнівських, цивільно-правових відносинах з Виконавцем, в тому числі, але не обмежуючись, учнів, покупців, постійних покупців, страхувальників, осіб, які бажають укласти договори страхування.

4. ПОРЯДОК ЗБИРАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕДАЧІ ТА ІНШИХ ВИДІВ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Обробка персональних даних, яка здійснюється без використання засобів автоматизації, здійснюється таким чином, щоб по відношенню до кожної категорії персональних даних можна було визначити місця зберігання персональних даних (матеріальних носіїв). Виконавцем встановлено перелік осіб, які здійснюють обробку персональних даних або мають до них доступ. Забезпечується роздільне зберігання персональних даних (матеріальних носіїв), обробка яких здійснюється в різних цілях. Виконавець забезпечує збереження персональних даних і вживає заходів, що виключають несанкціонований доступ до персональних даних.
4.2. Обробка персональних даних, яка здійснюється з використанням засобів автоматизації, проводиться за умови виконання наступних дій: Виконавець проводить технічні заходи, спрямовані на запобігання несанкціонованого доступу до персональних даних та (або) передачі їх особам, які не мають права доступу до такої інформації; захисні інструменти налаштовані на своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних; технічні засоби автоматизованої обробки персональних даних ізольовані з метою недопущення впливу на них, в результаті якого може бути порушено їх функціонування; Виконавець проводить резервне копіювання даних, з тим, щоб мати можливість негайного відновлення персональних даних, модифікованих або знищених внаслідок несанкціонованого доступу до них; здійснює постійний контроль за забезпеченням рівня захищеності персональних даних.


5. ВІДОМОСТІ
5.1. Виконавець проводить такі заходи: визначає загрозу безпеки персональних даних при їх обробці, формує на їх основі моделі загроз; здійснює розробку на основі моделі загроз системи захисту персональних даних, що забезпечує нейтралізацію можливих загроз з використанням методів і способів захисту персональних даних, передбачених для відповідного класу інформаційних систем; формує план проведення перевірок готовності нових засобів захисту інформації до використання з складанням висновків про можливість їх експлуатації; здійснює установку і введення в експлуатацію засобів захисту інформації відповідно до експлуатаційної та технічної документації; проводить навчання осіб, які використовують засоби захисту інформації, які застосовуються в інформаційних системах, правилам роботи з ними; здійснює облік застосовуваних засобів захисту інформації, експлуатаційної та технічної документації до них, носіїв персональних даних; здійснює облік осіб, допущених до роботи з персональними даними в інформаційній системі; здійснює контроль за дотриманням умов використання засобів захисту інформації, передбачених експлуатаційної та технічної документації; вправі ініціювати розгляд і складання висновків за фактами недотримання умов зберігання носіїв персональних даних, використання засобів захисту інформації, які можуть привести до порушення конфіденційності персональних даних або інших порушень, що призводить до зниження рівня захищеності персональних даних, розробку і вживання заходів щодо запобігання можливих небезпечних наслідків подібних порушень; має опису системи захисту персональних даних.
5.2. Для розробки і здійснення конкретних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці в інформаційній системі Виконавцем призначається відповідальна особа в підрозділ інформаційних технологій Виконавця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
6.1. Виконавець має право: відстоювати свої інтереси в суді;
надавати персональні дані суб'єктів третім особам, якщо це передбачено чинним законодавством (податкові, правоохоронні органи та ін.); відмовляти в наданні персональних даних у випадках передбачених законодавством; використовувати персональні дані суб'єкта без його згоди, у випадках передбачених законодавством.


7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Суб'єкт персональних даних має право: вимагати уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав;
вимагати перелік своїх персональних даних, які обробляються Оператором і джерело їх отримання; отримувати інформацію про терміни обробки своїх персональних даних, в тому числі щодо термінів їх зберігання; вимагати сповіщення всіх осіб, яким раніше були повідомлені невірні або неповні його персональні дані, про всі проведені в них винятки, виправлення і доповнення;
оскаржити в уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльності при обробці його персональних даних;
на захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі на відшкодування збитків та (або) компенсацію моральної шкоди в судовому порядку.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Справжня Політика підлягає зміни, доповнення в разі появи нових законодавчих актів і спеціальних нормативних документів по обробці та захисту персональних даних. 8.2.Реквізіти для направлення повідомлень, вимог, заяв, відмов суб'єкта персональних даних: електронна пошта panoramavnapart@gmail.com, поштову адресу України, 21034, Вінниця, Хмельницьке шосе, 57А, телефон: +38 (068) 330 57 57

Умови користування
Дизайн та розробка iveagency.com
Логотип Ive Agency